SUCHOZEMSKÁ ŽELVA VROUBENÁ – TESTUDO MARGINATA CITES (25-30 CM)

Naše želví rodinka z jižních Čech

Nejsme žádní velkochovatelé. Máme svou malou želví rodinku. A pokud se u nás najde někdo, kdo je bude stále bedlivě hlídat a pozorovat, tak se zase snad někdy podaří … Pokaždé je to krásný pocit, když se klube z vajíčka nový tvoreček. Připomíná nám to, pradávnou dobu dinosaurů.

Tyto stránky jsme připravili po několika letech hledání vhodných podmínek pro naše želvy vroubené, abychom sami do nich mohli kdykoliv nahlédnout. Ale třeba pomohou i vám v rychlejší orientaci, například jak zlepšit i ten váš chov želv. Většinou každý chovatel postupně získanou praxí, časem pozná, co by pro jeho želvičku było nejvhodnější. Ale vlastní zkušenost je nepřenosná. Proto tyto stránky neberte jako dogma. Každopádně první důležité informace o chovu vždy získáte jen od chovatele, od kterého želví mládě pochází.
Proto nejvhodnější výběr želvy je vždy u chovatele!

TESTUDO MARGINATA CITES

 • Testudo marginata je evropská želva pochází ze středomoří. Vyskytuje se původně na území Řecka a Albánie. Do dalších zemí był druh introdukován (zavlečen člověkem – Kypr, Itálie, …)
 • Naše želvičky zatím dorůstají okolo 25 – 30 cm, váží v dospělosti 2 – 2,5 kg
 • Zbarvení těchto želv postupně tmavne.
 • Tvar těla je podlouhlý, vzadní části krunýře se jim postupně tvoří závoj – sukýnka.
 • Testudo marginata patří mezi klidnější želvy než jsou t.hermanni nebo t.hosfieldi – čtyřprstá (stepní).
 • Tyto želvy se dožívají i 100 let.

REPRODUKCE ŽELV TESTUDO MARGINATA

 • Pohlavní dospělosti suchozemské želvy Testudo marginata dosahují přibližně mezi 8 – 14 letech v závislosti na způsobu chovu a stravy.
 • Dospělé samice mohou naklást 1 až 3 snůšky s průměrně 6-10 vajíčky velikosti 30,5 mm dlouhých a 28 mm širokých.
 • Inkubační doba je v kontrolovaných podmínkách při teplotě cca 31°C a vlhkosti 70% cca 57-70 dní.
 • Velikost mláďat je přibližně 30 mm. U želv vroubených se obvykle rodí převážně více samců než samic.
 • Občas se v chovu objeví narozené mládě, které nemá pravidelné štítky na krunýři tzv. paštítky. Někteří tvrdí, že je to způsobené vyšší teplotou v inkubátoru, ale stává se to běžně i bez vyšších teplot. Někteří chovatelé se záměrně tyto ojedinělé jedince vybírají, i když je to vada (estetická), která se vyskytuje také v přírodě i u jiných druhů želv.
 • Pohlaví může odborník rozlišit asi tak od velikosti 10 cm, spíše ve věku asi 3-4 roků.
 • Super odkaz na rozpoznávání samce od samice v obrázkovém provedení: Jak poznat, zda je želva samec či samice: 8 Kroků (s obrázky) (wikihow.cz) 

Tento druh Testudo marginata – želva vroubená je v ČR odchováván většinou v počtu cca 2000 jedinců ročně, viz tabulku.

Zdroj počtu jedinců https://cites.mzp.cz

rok počet rok počet rok počet
2015
2330
2018
2232
2021
2576
2016
2070
2019
2829
2017
1978
2020
2776

Želvy vroubené –Testudo marginata (naše fotky)